Infocentrum

Aktuality

Poslanci ve třetím čtení odsouhlasili doprovodné zákony k rekodifikaci soukromého práva. „S těmito normami nový občanský zákoník počítá a jejich schválení je důležitou podmínkou pro to, aby se účinnost této zásadní...

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která byla slavnostně uvedena do funkce 11. července 2013, považuje úspěšné dokončení rekodifikace soukromého práva za svůj hlavní úkol v čele resortu.

Dne 27. května 2013 se na půdě Poslanecké sněmovny konalo veřejné slyšení k novému občanskému zákoníku s názvem: "Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích aneb změnit, odložit či ponechat?" – pod záštitou...

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo dne 21.5.2013 v budově Justiční akademie na Hybernské ulici 18 v Praze kulatý stůl na téma Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku: Transformace, zápisy do rejstříku,...

V minulých dnech se objevily v některých sdělovacích prostředcích spekulace týkající se dalšího osudu dvouleté záruční lhůty na zboží v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který má být účinný od 1. ledna 2014.

Poslanecká sněmovna Parlamentu projednává v těchto dnech celou řadu doprovodných předpisů, které navazují na rekodifikaci soukromého práva. V článku naleznete jejich kompletní přehled, včetně odkazů na jednotlivé sněmovní tisky.

Vláda na svém jednání dne 17.4.2013 schválila návrh zákona o veřejné prospěšnosti. Návrh byl předložen v návaznosti na nový občanský zákoník, který o nutnosti připravit navrhovanou úpravu hovoří v § 147. Toto...

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Česká advokátní komora pořádají dne 13.5.2013 mezinárodní seminář na téma Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku ve srovnávací perspektivě. Pozvánku...

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Česká advokátní komora pořádají dne 13.5.2013 mezinárodní seminář na téma Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku ve srovnávací perspektivě. Pozvánku...

V anketě Zákon roku, ve které české firmy již počtvrté vybírají nejlepší a nejhorší legislativní počin uplynulého roku, se hodnotí především praktický dopad konkrétních právních norem a jejich systémový vliv na široký okruh..

Poslanecká sněmovna Parlamentu dnes v prvním čtení schválila velkou část doprovodné legislativy, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Konkrétně sněmovna poslala do druhého čtení návrh nového zákona o...

Vláda na svém jednání dne 27.2.2013 schválila velkou část doprovodné legislativy, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Konkrétně vláda schválila návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních, návrh novelizace...

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek uvítal dnešní rozhodnutí vlády, která na svém pravidelném zasedání schválila původně navržený termín účinnosti nového občanského zákoníku. Nový kodex vstoupí v účinnost 1. ledna 2014.

Právnická fakulta Univerzity Palackého důrazně nesouhlasí s diskutovaným odložením účinnosti nového občanského zákoníku. Opakovaně otevírané politické diskuse na téma odložení účinnosti rekodifikace soukromého práva v České...

Poslanecká sněmovna projednávala na své únorové schůzi vládní návrh nového katastrálního zákona, který je významnou součástí doprovodné legislativy k rekodifikaci soukromého práva. Návrh zákona prošel prvním čtením a je přikázán...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.