Infocentrum

Vláda na svém jednání dne 10.4.2013 schválila návrh zákona o převodu jednotek některých bytových družstev. Jde o další z doprovodných předpisů k novému občanskému zákoníku.

Jako návrh zákona o převodu jednotek některých bytových družstev je označován návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, ve znění zákona č. 216/2009 Sb.

Účinností nového občanského zákoníku (NOZ) dojde ke zrušení současné právní úpravy vlastnictví bytů a to včetně všech podzákonných norem, které na ni navazují. NOZ sice novou úpravu vlastnictví bytů obsahuje, ne však v celém rozsahu. Návrh zákona o převodu jednotek některých bytových družstev proto upravuje některé otázky, které NOZ neřeší.

Důležitou oblastí, které se předpis věnuje, je převod vlastnictví bytů a nebytových prostorů pořízených se státní pomocí podle dosavadních právních předpisů o družstevní bytové výstavbě v případech, kdy právo na převod vznikne ode dne nabytí účinnosti NOZ. V návrhu zákona jsou dále upraveny například práva a povinnosti vznikající mezi družstvem a bankou na základě poskytnutého úvěru nebo případy povinnosti družstva vrátit státní příspěvky.

Text návrhu zákona naleznete ZDE. Důvodovou zprávu k zákonu naleznete ZDE. Projednávání sněmovního tisku můžete sledovat ZDE.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.