Infocentrum

Aktuality

Během posledního čtvrtletí roku 2008 proběhlo vypořádání došlých připomínek k návrhu nového občanského zákoníku. Uplatněno bylo více než tři tisíce připomínek, z toho téměř polovina byla označena jako zásadní....

Ministerstvo spravedlnosti představuje další bod reformy justice – návrh nového občanského zákoníku. Občanský zákoník má sloužit člověku, nikoli státu. To je východisko aktuálního návrhu tohoto kodexu, který sleduje tradiční...

Na internetových stránkách k návrhu nového občanského zákoníku návštěvníci naleznou informace nejen k připravovanému zákoníku, ale také k návrhu nového obchodního zákona a zákona o mezinárodním právu...;

Ministr spravedlnosti se dnes sešel s kardinálem Miloslavem Vlkem, aby představil svou vizi ohledně úpravy rodinného práva v návrhu nového občanského zákoníku. Na schůzce vyjádřil své přesvědčení, že v některých...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.