Infocentrum

Poslanecká sněmovna Parlamentu projednává v těchto dnech celou řadu doprovodných předpisů, které navazují na rekodifikaci soukromého práva. V článku naleznete jejich kompletní přehled, včetně odkazů na jednotlivé sněmovní tisky.

Předpisy v gesci Ministerstva spravedlnosti:
1) Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/
2) Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/
3) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/
4) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/
5) Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/
6) Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/

Předpisy v gesci Ministerstva vnitra:
1) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/

Předpisy v gesci Ministerstva financí:
1) Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/
2) Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/
3) Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /sněmovní tisk 896/
4) Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/

Předpisy v gesci Ministerstva zemědělství:
1) Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/
2) Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí /sněmovní tisk 779/

Předpisy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj:
1) Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.