Infocentrum

Aktuality

Dle závěru Expertní skupiny soudy budou moci s ohledem na zájem dítěte rozhodnout o svěření dítěte vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 NOZ i opětně do téhož zařízení (Klokánku), bude-li to ovšem v důležitém zájmu...

Ministryně spravedlnosti Helena Válková nechala na žádost ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové zpracovat výkladové stanovisko k rozhodování o umístění a pobytu dítěte v zařízeních pro okamžitou...

Podle ustanovení § 2287 OZ může nájemce vypovědět nájem bytu, nebo nájem domu, sjednaný na dobu určitou, „změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci...

KANCL zareagoval na zprávy ve sdělovacích prostředcích ohledně právních komplikací, které jsou spojeny s pitvou zemřelých. Skupina expertů došla k závěru, že vyjádření souhlasu s pitvou dle § 115 NOZ je relevantní pouze k pitvě...

Skupina expertů se zabývala otázkou, jaký stroj nebo jiné upevněné zařízení se nestane součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu ve smyslu ustanovení § 508 NOZ, přičemž došla k závěru, že stroji ve smyslu ustanovení §...

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) zveřejnila další výkladové stanovisko, které se týká právního režimu jednotek v domě. Plyne z něj, že od 1. ledna 2014 bude vlastník jednotky vzniklé před...

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy dnes zveřejnila další čtyři výkladová stanoviska, na nichž se shodli členové Expertní skupiny:Zaprvé jde o stanovisko k formě plné moci při zastoupení na valné hromadě, členské...

Dnešním dnem nabývá účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodifikace soukromého práva vstupuje zároveň v účinnost i...

V kontextu legislativních změn v rámci Nového občanského zákoníku nabývá dnem 1. ledna 2014 účinnosti zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a dále zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o...

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s krajskými soudy semináře k zavedení nového občanského zákoníku do justiční praxe. Počínaje 14. 11. 2013 se konají semináře vždy v úterý a ve čtvrtek v sídlech jednotlivých...

Ke konci září byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny všechny zákony v gesci Ministerstva spravedlnosti, jež tvoří doprovodnou legislativu k novému občanskému zákoníku. V pátek 27. září tak vstoupil v platnost...

Senát zamítl část doprovodné legislativy k novému občanskému zákoníku, a to normy v gesci ministerstva financí, podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové to ovšem účinnost nového kodexu neohrozí.

Senát schválil doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR. Jedná se o následující právní úpravy.

Poslanci dnes ve třetím čtení odsouhlasili doprovodné zákony k rekodifikaci soukromého práva. „S těmito normami nový občanský zákoník počítá a jejich schválení je důležitou podmínkou pro to, aby se účinnost této zásadní...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.