Infocentrum

Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila dne 19.3.2013 v prvním čtení velkou část doprovodné legislativy, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Konkrétně sněmovna poslala do druhého čtení návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních (tisk č. 931), návrh novelizace občanského soudního řádu (tisk č. 932), návrh novelizace insolvenčního zákona (tisk č. 929) a návrh doprovodného zákona (tisk č. 930). Všechny tyto zákony mají za cíl uvést v život nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém, které již byly schválené a mají být účinné od 1. 1. 2014.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.