Infocentrum

Dne 27. května 2013 se na půdě Poslanecké sněmovny konalo veřejné slyšení k novému občanskému zákoníku s názvem: "Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích aneb změnit, odložit či ponechat?" - pod záštitou předsedy ústavněprávního výboru Stanislava Polčáka a předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Václava Horáčka.

Událost přilákala velmi reprezentativní spektrum veřejnosti, která přišla diskutovat o tom, zda je na místě půl roku před účinností odkládat nový kodex, který je již přes rok ve Sbírce a přípravy na něj vrcholí. Program veřejného slyšení a zvukový záznam je k dispozici ZDE . Více informací naleznete v článku.

Kromě autorů kodexu a zástupců rekodifikační komise a ministerstva spravedlnosti se jednání zúčastnili vrcholní představitelé justice, profesních komor, podnikatelského sektoru či akademické sféry. K překvapení odpůrců rekodifikace byl výsledkem jasný závěr: Nový občanský zákoník neodkládat, ale vykládat! Doba pokročila a všichni s kodexem počítají. S touto tezí vystoupil člen představenstva České advokátní komory David Uhlíř, který upozornil, že mnozí klienti již dnes chtějí smlouvy dle nového práva, jehož využití umožňují přechodná ustanovení. Nový občanský zákoník se stal součástí očekávání a právní jistoty veřejnosti. Těm, kdo jej neotevřeli dosud, žádný odklad nepomůže, neboť se budou chovat stejně i za rok.

Pochybovačné hlasy zdůrazňující nesouhlas s celým projektem zazněly z úst dvou trvalých kritiků Petra Čecha a Roberta Pelikána, ale zůstaly osamocené. Posluchače nezajímala polemika s platnou úpravou, ale její výklad a uvedení v život. Kladné ohlasy na konto nového zákoníku byly výraznější.

Předseda rekodifikační komise Miloš Tomsa připomněl, že sám zákonodárce nemá tolik důvěry, aby mohl hazardovat s důvěrou veřejnosti v právo. Zdálo se, že nejen on byl názvem semináře zaskočen.

Notáři zdůraznili, že již nyní sepisují podle nového občanského zákoníku dědické smlouvy nebo závěti s uvedením podmínek. Lidé se dozvěděli o nových možnostech a chtějí je využít.

Bankéři a podnikatelé upozornili na množství peněz, které již investovali do připravenosti svých systémů a vzorové dokumentace. Soudci potvrdili, že je ministerstvo masově školí v Justiční akademii a po seznámení se s kodexem mnozí z nich změnili názor: kodex jim dá více volnosti pro nalézání spravedlnosti. Místopředseda Soudcovské unie Tomáš Novosad důrazně odmítl, aby soudci byli bráni jako záminka pro odklad.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.