„Zákon pro život,
zákon inspirovaný životem.“

V roce 2012 byla dokončena rekodifikace soukromého práva. V jejím rámci byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Všechny tyto zákony vstoupí v účinnost k 1. 1. 2014. Více informací

Logo Ministerstva Spravedlnosti České republiky
Obrázek:Víte, že? Za krajní nouzi jsou považovány mimořádné situace, při kterých dochází k přímému ohrožení života či majetku.

Položit dotaz

Aktuality

26. 06. 2014

KANCL vydal stanovisko k akciovým společnostem se základním kapitálem ve výši 1 mil. Kč

Na akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní kapitál nedosahuje k 1. 1. 2014... více

25. 06. 2014

KANCL odsouhlasil stanovisko týkající se vypořádání zálohy na výplatu podílu na zisku dle ustanovení § 40 ZOK

Záloha na výplatu podílu na zisku se podle expertů vypořádává vůči společníkovi nebo členovi,... více

25. 06. 2014

KANCL odsouhlasil stanovisko k příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál

Expertní skupina Kanceláře pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) se usnesla na tom, že... více

24. 06. 2014

KANCL vydal stanovisko k náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství podle zvláštních zákonů

Podle expertů je škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem neúplnou nebo nesprávnou... více

Archiv aktualit