„Zákon pro život,
zákon inspirovaný životem.“

V roce 2012 byla dokončena rekodifikace soukromého práva. V jejím rámci byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Všechny tyto zákony vstoupí v účinnost k 1. 1. 2014. Více informací

Logo Ministerstva Spravedlnosti České republiky
Obrázek:Víte, že? Snoubencům i manželům umožňuje nová úprava lépe si uspořádat své majetkové poměry vzhledem ke svým potřebám.

Položit dotaz

Aktuality

09. 04. 2014

KANCL vydal stanovisko k k mezitímní účetní závěrce sestavené za účelem výplaty zálohy na zisku dle ustanovení § 40 odst. 2 ZOK

Podle expertní komise je vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku podle § 40 odst. 2... více

09. 04. 2014

KANCL vydal stanovisko týkající se příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál

Podle stanoviska expertů není příplatek akcionáře do vlastního kapitálu akciové společnosti... více

09. 04. 2014

KANCL vydal stanovisko k rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

Pro všechny obchodní korporace platí pro výplatu prostředků z jiných vlastních zdrojů (ostatní... více

09. 04. 2014

KANCL vydal stanovisko k nabytí vlastnictví obchodního závodu při jeho koupi nebo vkladu do obchodní korporace

V případě koupě obchodního závodu podle stanoviska kupující nabývá vlastnické právo k... více

Archiv aktualit