Infocentrum

Aktuality

Necelý rok před účinností nového občanského zákoníku již téměř polovina českých podniků (45%) začala podnikat kroky k přípravě na změny v jejich dokumentaci (jako jsou standardní smlouvy) a postupech, jak vyplývá z nedávného...

Poslanecká sněmovna dne 8. 2. 2013 hned v prvním čtení zamítla návrh novely nového občanského zákoníku od poslanců KSČM, který odkládal účinnost z 1. 1. 2014 na 1. 1. 2015. Více informací naleznete ZDE.

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o řízení před rozhodčí komisí spolku. Návrh je předkládán v návaznosti na nový občanský zákoník. Nutnost připravit navrhovanou úpravu...

Poslanecká sněmovna má na své 51. schůzi od 5. února 2013 projednat návrh poslanců KSČM na odklad účinnosti nového občanského zákoníku o jeden rok (sněmovní tisk 839). Vláda vyslovila s tímto návrhem nesouhlas. Ministerstvo...

Dne 25. 1. 2013 úspěšně proběhly pracovní komise Legislativní rady vlády k zákonu o zvláštních řízeních soudních a k harmonizační novele OSŘ. Ve dnech 28. a 29. 1. 2013 pokračovaly pracovní komise novelou insolvenčního zákona,...

Ministr spravedlnosti předložil v souladu s legislativním plánem vládě návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních, návrh nového rejstříkového zákona, návrh novelizace občanského soudního řádu, návrh novelizace...

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá dne 29. ledna 2013 mezinárodní konferenci o novém institutu SVĚŘENECTVÍ v České republice. Konference je určena nejširší odborné veřejnosti včetně akademické obce. Pozvánku s...

Ministerstvo spravedlnosti pro potřeby veřejné správy i široké veřejnosti zřídilo novou Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL). Jejím úkolem je především zodpovídat dotazy týkající se nového soukromého práva.

Expertní skupina pro aplikaci nové civilní legislativy, která je stálým poradním orgánem ministra, čítá čtyři desítky členů a její jádro tvoří členové dřívější rekodifikační komise doplnění o respektované odborníky z řad soudců,...

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo tento týden do mezirezortního připomínkového řízení podstatnou část doprovodné legislativy k rekodifikaci soukromého práva hmotného. Konkrétně se jedná o návrh doprovodného zákona,...

V oblasti rekodifikace soukromého práva uspořádá Justiční akademie na základě projektu financovaného z evropských fondů v letech 2013 a 2014 přes 200 seminářů. Semináře jsou určeny pro soudce, státní zástupce a další zaměstnance..

Prezident republiky Václav Klaus dne 20. 2. 2012 podepsal nový občanský zákoník. Spolu s ním podepsal i zákony, které společně s občanským zákoníkem tvoří rekodifikaci soukromého práva v České republice – zákon o...

Profesor Karel Eliáš získal v rámci sedmého ročníku soutěže Právník roku významné ocenění své práce: byl uveden do Právnické síně slávy. Odborná porota do síně slávy každoročně vybírá jednu osobnost za její výjimečný celoživotní...

Nový občanský zákoník prošel dne 25.1. 2012 horní komorou parlamentu. Senátoři ohledně návrhu nepřijali žádné usnesení, a kodex tak po uplynutí zákonné třicetidenní lhůty dostane k podpisu prezident. Senát navíc aktivně schválil...

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se zúčastnil 10. listopadu interaktivního pořadu České televize Hyde park, kde mimo jiné odpovídal i na otázky divaček a diváků k návrhu nového občanského zákoníku. Jeden z dotazů, který...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.