Infocentrum

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek uvítal dnešní rozhodnutí vlády, která na svém pravidelném zasedání schválila původně navržený termín účinnosti nového občanského zákoníku. Nový kodex vstoupí v účinnost 1. ledna 2014.

"Z diskuse nad účinností nového občanského zákoníku vyplynula ve vládě dominantní shoda na zachování původně navrženého termínu. Osobně toto rozhodnutí vítám, neboť tím nebude snížena právní jistota v oblasti soukromého práva," řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

 

V souvislosti s novým občanským zákoníkem vláda zároveň schválila návrhy několika důležitých doprovodných zákonů, které předložilo ministerstvo spravedlnosti.

 

Předkládané zákony se soustřeďují především na úpravy, které je třeba učinit v návaznosti na nové instituty soukromého práva.

 

Jedná se o zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních, který bude upravovat zejména řízení nesporná, například řízení o omezení svéprávnosti nebo pozůstalostní řízení.

 

Dále byla schválena novela občanského soudního řádu, který bude nově upravovat pouze řízení sporná. Novelou občanského soudního řádu došlo promítnutí nových institutů, jako například upravení postavení podpůrce v řízení nebo úpravu žalob z rušené držby.

 

U novely insolvenčního zákona, který vláda rovněž schválila, patří k nejdůležitějším změnám jiný způsob výběru insolvenčních správců, kdy se správci budou nově vybírat podle předem daného pořadí,. Součástí novely insolvenčního zákona je například i nový institut společného oddlužení manželů.

 

V neposlední řadě vláda schválila návrh doprovodného zákona, kterým se novelizuje 70 dalších předpisů, které obsahují technické úpravy vyplývající z rekodifikace soukromého práva.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.