Infocentrum

Média

(František Korbel, Veronika Ryšávková, MF Dnes, 8.11.2013)

Nový zákoník přináší do smluv větší ochranu spotřebitelů před zneužitím, příliš tvrdými..

(Právo, 2.11.2013)

Náhrady za ublížení na zdraví a usmrcení..

(Právo, 2.11.2013)

Někdo vám nabourá auto, zničí stoletou rodinnou památku, zraní vašeho psa, zkazí vám dovolenou anebo vás vážně zraní? Nový občanský zákoník...

(Právo, 2.11.2013)

Snižuje se odpovědnost za škodu způsobenou tzv. provozní činností. Což je jakýkoli provoz firmy nebo nějakého zařízení, například..

(Právo, 2.11.2013)

Cestovní kancelář, která poruší své...

(Michal Vrajík, epravo.cz, 1.11.2013)

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) upravuje nově také nájem dopravního prostředku, a to v § 2321-2325 NOZ....

(Veronika Ryšávková, 1.11.2013, MF Dnes)

Výměnek nebo také „vejminek“ si jistě vybavíte jako název pro dřívější uspořádání venkovských poměrů: hospodář...

(Veronika Ryšávková, František Korbel, MF Dnes, 1.11.2013)

Pokud si do pronajatého bytu přivedete dalšího podnájemníka, nemusíte žádat o souhlas...

(František Korbel, Dana Prudíková, iDnes.cz, 30.10.2013)

Podle stávajícího občanského zákoníku je zvíře jen věc. Od ledna se podle nového občanského...

(Jiří Klega, epravo.cz, 30.10.2013)

Dle § 574 odst. 2 zákona č. 40/1964...

(Daniel Pikal, epravo.cz, 29.10.2013)

Necelý čtvrtrok zbývá do účinnosti revolučního zákona č...

(Stanislav Servus, Melinda Vrajíková, epravo.cz, 25.10.2013)

Podstatou tohoto institutu je dočasné a úplatné přenechání movité věci k užívání...

(Dana Prudíková, František Korbel, MF Dnes, 25.10.2013)

Hlavní právo ke svým věcem má jejich vlastník. Existují však i tzv. „věcná práva k věcem cizím“...

(Dana Prudíková, František Korbel, MF Dnes, 25.10.2013)

Listí ze sousedova stromu, které vám padá na zahradu, musíte uklidit sami. Stejně tak si můžete...

(Jan Pavelka, David Šmída, epravo.cz, 23.10.2013)

Dědická smlouva a odkaz jsou v rámci úpravy dědického práva v novém...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.