Infocentrum

Média

Martin Šolc (8. 11. 2010)

Zájmem podnikatelů by mělo být co nejrychlejší přijetí nových kodexů. Stále častěji slyšíme...

Karel Eliáš (23. 9. 2010)

Při surfování na internetu se dočteme leccos. Například že v Řecku zákon č. 1257/99 zakazuje na dobu deseti let pastvu dobytka...

(únor 2009)

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. Ph.D. Autor je odborný asistent na katedře soukromého práva FP ZČU v Plzni, je členem...

Když rozvod, tak bez dlouhých soudních tahanic, přeje si mnoho...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.