Infocentrum

Média

(Michaela Kučerová, MF Dnes 13.12.2013)

Jestli jste dosud nevěnovali informacím o změnách v občanském právu pozornost, tak už je čas!...

(Iva Hutařová, epravo.cz, 12. 12. 2013)

Také úprava odpovědnosti za vady a záruk doznala Novým občanským...

(Eva Ondřejová, epravo.cz, 12. 12. 2013)

V případech žalob na ochranu osobnosti pozůstalých vyvstává několik...

(Jiří Hadaš, epravo.cz, 11.12.2013)

Nový občanský zákoník („NOZ“) s definitivní platností nahradí obchodní zákoník,...

 

 

(Jana Kubová, epravo.cz, 11. 12. 2013)

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. září 2013 pod číslem

(Zuzana Kohoutová, iDnes.cz, 9. 12. 2013)

Nově bude možné odstoupit i od smluv, které byly sice uzavřené v prodejně, ale bylo to těsně poté, co...

(Martina Strnadová, epravo.cz, 9.12.2013)

Právní úprava společenství vlastníků bytových jednotek byla zařazena do...

(Jana Babůrková, epravo.cz, 6.12.2013)

Chystané změny v podobě Zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a...

(Michal Škudrna, epravo.cz, 6.12.2013)

Nový občanský zákoník přináší řadu nových institutů a modifikuje instituty...

(Richard W. Fetter, epravo.cz, 5.12.2013)

Výši zákonných úroků z prodlení stanoví od 1. 1. 2014 nově nařízení vlády...

(Markéta Menclerová, cfoworld.cz, 1.12.2013)

Na změny dědického práva, které přináší nový občanský zákoník, navazuje dále novelizace úpravy dědického...

(Miloš Šenkýř, Lidové noviny, 30.11.2013)

Občanských sdružení je oficiálně sto tisíc. Nový občanský zákoník ukáže, kolik z nich vlastně opravdu..

(Barbora Malimánková, epravo.cz, 28.11.2013)

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přináší změny i v oblasti cestovního ruchu. Stejně...

(Jan Januš, Ekonom, 28.11.2013)

Co musejí podnikatelé kvůli novému občanskému zákoníku stihnout ještě do konce prosince?

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.