Infocentrum

Média

(Miloš Šenkýř, Lidové noviny, 3.1.2014)

Škody na majetku, ublížení na zdraví, nehmotné újmy: to vše dostalo s novým občanským zákoníkem...

(Daniel Mališ, epravo.cz, 31.12.2013)

Nový občanský zákoník umožňuje větší míru smluvní svobody než jeho předchůdce,...

(Eva Mošpanová, Respekt, 30.12.2013)

Jaké nejdůležitější novinky kodex přináší?

(Petra Benešová, rozhlas.cz, 30.12.2013)

Pro podnikatele by mělo být od ledna mnohem jednodušší si založit...

(Petra Benešová, rozhlas.cz, 30.12.2013)

Pro fungování akciových společností platí od ledna nová pravidla. Řídit je může jen ředitel a...

(Barbara Jarkovská, epravo.cz, 30.12.2013)

Současná úprava dědického práva je velmi jednoduchá a zůstaviteli...

(Filip Čabart, epravo.cz, 20.12.2013)

Jednou z mnoha novinek, které přinese nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), je...

(Deníky, 20.12.2013)

Civilní kodex přinese od ledna výrazné změny do rodinného práva. Mění se bydlení nebo třeba příbuzenství

(Ondřej Havlíček, epravo.cz, 19.12.2013)

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přináší novinku v oblasti smluvního práva, a to obecnou výhradu...

(Petra Benešová, zpravy.rozhlas.cz,18.12.2013)

Končí doba, kdy se člověk může stát dospělým až v osmnácti...

(Petra Benešová, zpravy.rozhlas.cz 17.12.2013)

Pokud muž do tří let věku dítěte neodhalí, že potomek ve...

(Jan Příborský, epravo.cz, 17.12.2013)

Necelý měsíc zbývá do nabytí účinnosti „nového“ občanského zákoníku (NOZ)...

(Petra Benešová, zpravy.rozhlas.cz, 16.12.2013)

Starým a nemocným lidem by se už nemělo tak často stávat,...

(Petra Benešová, zpravy.rozhlas.cz 16.12.2013)

Duševně nemocnému člověku už soudy nemohou od příštího...

(Právo, Jiří Hardoš, 14.12.2013)

Spotřebitele je třeba chránit, a to tak, že velmi. Tímto heslem se podle všeho řídili tvůrci nového občanského...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.