Infocentrum

Média

(Jiří Hardoš, Právo, 23.11.2013)

Nový občanský zákoník přináší uvolnění pro uzavírání, změnu i zánik smluv a závazků. Pokud stranám nebude vyhovovat...

(Stanislav Servus, Melinda Vrajíková, epravo.cz, 22.11.2013)

Nová právní úprava smlouvy o ubytování podle nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) v...

(Veronika Ryšávková, Dana Prudíková, MF Dnes, 22. 11. 2013)

Lepší bude díky novému občanskému zákoníku i pozice spotřebitele. Bude mít...

(Jan Klička, denik.cz, 22.11.2013)

Pomáhá ve vaší restauraci manželka, potomci či prarodiče? Budou mít větší práva.

(Jakub Dohnal, Ondřej Reiser, epravo.cz, 21.11.2013)

Mnozí již zaregistrovali, že po rekodifikaci dojde v roce 2015 ke zrušení předkupního práva...

(Ondřej Havlíček, epravo.cz, 21.11.2013)

Zástava pohledávek z vkladu na účtu stavebního spoření je základním zajišťovacím instrumentem, které stavební...

(nasepenize.cz, 21.11.2013)

Je v novém občanském zákoníku obsažena úprava záruky, nebo není?

(Dagmar Kučerová, podnikatel.cz, 21. 11. 2013)

Od nového roku se budou moci příbuzní podílet na podnikání založením rodinného závodu. Čtěte, v čem a pro...

(Jan Šmíd, epravo.cz, 21.11.2013)

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) odstraňuje duplicitní právní úpravu řady institutů upravených v současnosti jak..

(Luboš Nevrkla, epravo.cz, 19.11.2013)

V současnosti je režim nabývání vlastnického práva od převodce ‑ nevlastníka nastaven odchylně dle toho, zda se...

(Jiří Černý, epravo.cz, 18.11.2013)

V souvislosti s účinností zákona o korporacích (dále jen „zákon o korporacích“) dojde od...

(Veronika Ryšávková, František Korbel, MF Dnes, 15.11.2013)

Jaký je rozdíl mezi výpůjčkou a zápůjčkou a jaké výhody přináší pacht oproti nájmu? A kdy..

(Michal Vrajík, Melinda Vrajíková, epravo.cz, 15.11.2013)

Pacht závodu nahrazuje v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“) nájem podniku nebo jeho...

(Jarmila Tornová, epravo.cz, 14.11.2013)

Bude možné si po účinnosti nového občanského zákoníku platně sjednat propadnou...

(ct24.cz, 9.11.2013)

Soudy, opatrovníci i poskytovatelé sociálních služeb se chystají na změny, které přinese nový občanský zákoník v...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.