Infocentrum

Média

(Zuzana Kohoutová, iDnes.cz, 20.1.2014)

Darovací smlouvou projevuje jedna strana svou štědrost vůči té druhé, aniž by za to něco dostala na...

(Richard W. Fetter, epravo.cz, 17.1.2014)

Nový občanský zákoník již neupravuje poplatek z prodlení, když ve svém...

(Veronika Ryšávková, František Korbel, Dana Prudíková, iDnes.cz, 15.1.2014)

Nový občanský zákoník přinesl do vztahu majitel bytu – nájemník...

(Petra Benešová, rozhlas.cz, 14.1.2014)

Lidé vysoudí vyšší odškodnění za újmu na zdraví. Kompenzace za velmi závažné poškození s...

(Jan Pořízek, epravo.cz, 14.1.2014)

Jedním z institutů, jemuž se v novém občanském zákoníku dostalo podrobnější...

(Kateřina Hovorková, MF Dnes, 13.1.2014)

Nový občanský zákoník přináší přes tři tisíce nových paragrafů, podle kterých se musíme řídit. Vybrali...

(businessinfo.cz,13.1.2014)

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,...

(Petra Benešová, Anna Kottová, rozhlas.cz, 12.1.2014)

Pro některé talentované obchodníky byly finance ještě v loňském roce překážkou v byznyse. Od...

(iHned.cz, 8.1. 2014)

Zatímco v minulosti se možnosti zplnoletnění využívalo převážně kvůli sňatkům, podle nového občanského zákoníku mohou lidé této..

(Veronika Hlaváčová, Simona Bartošová, rozhlas.cz, 8.1.2014)

K českobudějovickému okresnímu soudu přišla zřejmě vůbec první žádost o předčasné zplnoletnění...

(Petra Belová, epravo.cz, 2.1.2014)

1. leden 2014 je tady, a s ním i změny, které se méně či více dotknou každého...

(Luboš Nevrkla, epravo.cz, 7.1.2014)

Ačkoliv nový občanský zákoník umožňuje dědění na základě dědické smlouvy, ze...

(Jana Křížová, Jan Krampera, epravo.cz, 7.1.2014)

Dnem 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon o veřejných rejstřících...

(Vladimír Janošek, epravo.cz, 3.1.2014)

ZOK nově stanoví povinnost, aby akciová společnost měla zřízeny...

(Martin Tesárek, idnes.cz, 3.1.2014)

Po 39 letech vychází v platnost nový občanský zákoník. Nový občanský zákoník (NOZ) nevznikl ze dne na...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.