Infocentrum

Média

(Tadeáš Petr, Jan Zrzavecký, epravo.cz, 2.4.2014)

S účinností nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), a zákona...

(Barbora Gonsiorová, Naďa Zajacová, epravo.cz, 26.3.2014)

Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti v občanském...

(Daniel Mališ, epravo.cz, 25.3.2014)

Předsmluvní odpovědnost byla před zavedením nového občanského zákoníku spíše...

(František Divíšek, Michala Králová, epravo.cz, 13.3.2014)

Podle právní úpravy platné a účinné do konce roku 2013

(Jiří Klega, epravo.cz, 21.3.2014)

Pokud vlastník bytu nebo domu hodlá svou nemovitost, kterou obývá společně se...

(Anna Kameníková, epravo.cz, 19.3.2014)

Cílem tohoto článku je průřezově přiblížit téma převodů nemovitých věcí dle zákona č

(Jakub Pokorný, iDnes.cz, 18. 3. 2014)

Čekali byste, že v nejsledovanějším a největším českém zákoně posledních let budou nakonec i docela...

(Monika Kretková, epravo.cz, 18. 3. 2014)

Jednou z novinek, které s sebou zákon o obchodních korporacích od 1...

(Jan Januš, denisa Žilová, Právní rádce, 14.3.2014)

Ve dnech 15. a 16. dubna 2014 proběhne další ročník odborného kongresu Právní prostor, jehož je...

(Jiří Pelák, Auditor, 13. 3. 2014)

Obsah tohoto článku byl projednán Výborem pro metodiku auditu a schválen Výkonným výborem Komory auditorů...

(Michaela Marksová, Helena Válková, MF Dnes 1. 3. 2014)

MF DNES přetiskuje..

(Dominik Vítek, epravo.cz, 26.3.2014)

Nový občanský zákoník přinesl kromě jiného i několik změn v oblasti licenční smlouvy.

(Tomáš Liškutín, epravo.cz, 14.2.2014)

Nový občanský zákoník přináší řadu změn v oblasti poskytování dodávek energií. Na vybrané otázky související s..

(Petr Kolář, epravo.cz, 13.2.2014)

Jednou z novinek, kterou nový občanský zákoník („NOZ“) přináší, je možnost, aby osoba jednající v dobré víře..

(Alena Ropková, epravo, 12.2.2014)

Od 1.1.2014 je účinný zákon č. 3

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.