Infocentrum

Účelem expertních jednání je představit zástupcům a odborníkům parlamentních politických stran z Poslanecké sněmovny i Senátu filozofii nového občanského zákoníku, vysvětlit jim případné nejasnosti a následně nalézt shodu ohledně případných požadavků politických stran na úpravy v textu kodexu.

 

První schůzka expertů nad novým občanským zákoníkem se uskuteční dnes. Jejím tématem je mimo jiné navrhovaná úprava osob, podnikatelů, právních skutečností či zastoupení. V červenci proběhnou ještě další dvě jednání, při nichž zástupci politických stran proberou úpravu právnických osob, tj. korporací, fundací a ústavu, a dále pak část kodexu, která se věnuje věcným právům.

 

Na čtyřech srpnových schůzkách se budou experti postupně věnovat rodinnému a dědickému právu, nájmu bytu, licenci a obecné části závazkového práva. Expertní projednávání návrhu nového občanského zákoníku se uzavřou třemi schůzkami v září, jejichž tématem budou závazky z deliktů a jiných právních důvodů a ostatní jednotlivé smluvní typy.

 

Návrh zákoníku vedle toho standardně projedná také ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny, a to nejprve na výjezdním zasedání ve dnech 22. – 25. srpna a poté na své schůzi 5. – 7. října. Následovat bude projednání navrhovaného kodexu ve druhém a třetím čtení na schůzi sněmovny začínající od 10. října.

 

 

    14. 7. 2011                                                                                                           Tereza Palečková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.