Obecná část

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k obecné části občanského zákoníku

I během následujícího víkendu bude Ministerstvo spravedlnosti pokračovat v přípravách návrhu tzv. akutní novely občanského zákoníku. Ta má napravit nejproblematičtější pasáže nového kodexu, které již působí či do budoucna...

Číst více

Podle stanoviska Expertní skupiny KANCLu nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem vyžadováno, je považován se zřetelem k...

Číst více

(Jakub Pokorný, iDnes.cz, 18. 3. 2014)

Čekali byste, že v nejsledovanějším a největším českém zákoně posledních let budou nakonec i docela...

Číst více

(Jan Januš, denisa Žilová, Právní rádce, 14.3.2014)

Ve dnech 15. a 16. dubna 2014 proběhne další ročník odborného kongresu Právní prostor, jehož je...

Číst více

KANCL zareagoval na zprávy ve sdělovacích prostředcích ohledně právních komplikací, které jsou spojeny s pitvou zemřelých. Skupina expertů došla k závěru, že vyjádření souhlasu s pitvou dle § 115 NOZ je relevantní pouze k pitvě...

Číst více

Podle ustanovení § 2287 OZ může nájemce vypovědět nájem bytu, nebo nájem domu, sjednaný na dobu určitou, „změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci...

Číst více

Ve sdělovacích prostředcích se objevily názory, že hmotněprávní a procesněprávní úprava postižení majetku patřícího do společného jmění manželů je ve vzájemném rozporu a že procesní úprava v občanském soudním řádu a...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.