Obecná část

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k obecné části občanského zákoníku

Dnešním dnem nabývá účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodifikace soukromého práva vstupuje zároveň v účinnost i...

Číst více

(Daniel Mališ, epravo.cz, 31.12.2013)

Nový občanský zákoník umožňuje větší míru smluvní svobody než jeho předchůdce,...

Číst více

(Eva Mošpanová, Respekt, 30.12.2013)

Jaké nejdůležitější novinky kodex přináší?

Číst více

(Petra Benešová, zpravy.rozhlas.cz,18.12.2013)

Končí doba, kdy se člověk může stát dospělým až v osmnácti...

Číst více

(Petra Benešová, zpravy.rozhlas.cz 16.12.2013)

Duševně nemocnému člověku už soudy nemohou od příštího...

Číst více

(Petra Benešová, zpravy.rozhlas.cz, 16.12.2013)

Starým a nemocným lidem by se už nemělo tak často stávat,...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.