Obecná část

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k obecné části občanského zákoníku

Skupina expertů se zabývala otázkou, jaký stroj nebo jiné upevněné zařízení se nestane součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu ve smyslu ustanovení § 508 NOZ, přičemž došla k závěru, že stroji ve smyslu ustanovení §...

Číst více

(Petr Bezouška, Ekonom, 23.1.2014)

Vstoupili jsme do nové etapy právního vývoje. Našeho života se nyní týká mnoho nových zákonů, k...

Číst více

 

 

Číst více

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) zveřejnila další výkladové stanovisko, které se týká právního režimu jednotek v domě. Plyne z něj, že od 1. ledna 2014 bude vlastník jednotky vzniklé před...

Číst více

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy dnes zveřejnila další čtyři výkladová stanoviska, na nichž se shodli členové Expertní skupiny:Zaprvé jde o stanovisko k formě plné moci při zastoupení na valné hromadě, členské...

Číst více

(iHned.cz, 8.1. 2014)

Zatímco v minulosti se možnosti zplnoletnění využívalo převážně kvůli sňatkům, podle nového občanského zákoníku mohou lidé této..

Číst více

(Veronika Hlaváčová, Simona Bartošová, rozhlas.cz, 8.1.2014)

K českobudějovickému okresnímu soudu přišla zřejmě vůbec první žádost o předčasné zplnoletnění...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.