Informace

Doprovodné předpisy

Vláda na svém jednání dne 27.2.2013 schválila velkou část doprovodné legislativy, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Konkrétně vláda schválila návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních, návrh novelizace...

Poslanecká sněmovna projednávala na své únorové schůzi vládní návrh nového katastrálního zákona, který je významnou součástí doprovodné legislativy k rekodifikaci soukromého práva. Návrh zákona prošel prvním čtením a je přikázán...

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o řízení před rozhodčí komisí spolku. Návrh je předkládán v návaznosti na nový občanský zákoník. Nutnost připravit navrhovanou úpravu...

Dne 25. 1. 2013 úspěšně proběhly pracovní komise Legislativní rady vlády k zákonu o zvláštních řízeních soudních a k harmonizační novele OSŘ. Ve dnech 28. a 29. 1. 2013 pokračovaly pracovní komise novelou insolvenčního zákona,...

Ministr spravedlnosti předložil v souladu s legislativním plánem vládě návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních, návrh nového rejstříkového zákona, návrh novelizace občanského soudního řádu, návrh novelizace...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.