Infocentrum

 

Ministerstvo spravedlnosti více než rok a půl organizovalo dva projekty určené zaměstnancům státní správy. První projekt pomohl zorientovat se v množství změn, jež přinesl  ový občanský zákoník a další související předpisy nového soukromého práva. Druhý projekt se zaměřoval na zlepšení kvality řízení a projektového managementu v organizačních složkách Ministerstva spravedlnosti. Oba projekty, o něž byl mezi úředníky velký zájem, končí v listopadu tohoto roku. Na jejich financování se z převážné části podílela Evropská unie.

Školení k novému soukromému právu probíhala od září 2014 až do listopadu 2015. Školitelé projeli celou Českou republiku a zorganizovali 96 školení ve více než desítce různých úřadů od ministerstev, katastrálních úřadů až po obecní a krajskou samosprávu. V rámci projektu bylo proškoleno více než 4,5 tisíce úředníků.

„Školitelé projektu přizpůsobovali svoje přednášky potřebám jednotlivých úřadů. Každé školení bylo proto částečně ušité na míru školenému úřadu a probírala se na něm do hloubky problematika, které se daný úřad při své práci věnuje. O projekt byl opravdu velký zájem, proto jsme projekt o pět měsíců prodloužili," uvedla manažerka projektu „Vzdělávání úředníku státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy" Renáta Skotnicová.

Pro snadnější zapamatování probírané problematiky rovněž školitelé vypracovali elektronickou publikaci, která formou otázek a odpovědí nabízí výklad problematiky. Publikace je členěná podle jednotlivých školených úřadů pro snadnější orientaci a je volně ke stažení na webových stránkách k novému občanskému zákoníku.

Projekt na zlepšení kvality řízení a projektového managementu v organizačních složkách Ministerstva spravedlnosti byl zahájen v červenci 2014. Do budoucna by měl vedle jednotného postupu v řízení projektů přispět zejména ke snadnějšímu a efektivnějšímu čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v rámci rezortu justice.

„Snažili jsme se problematiku projektového řízení pojmout tak, aby co nejlépe vyhovovala specifickému prostředí resortu justice. Zároveň jsme se pokusili o vytvoření jednoznačného a názorného manuálu, který krok za krokem vede realizátory jednotlivými fázemi projektového procesu. Vedle projektové kanceláře a dokumentů pro projektové řízení jsme vytvořili informační systém, který sdílí informace a dokumenty o všech projektech na Ministerstvu spravedlnosti. Díky tomuto systému získá ministerstvo detailní přehled o všech realizovaných i budoucích projektech v rezortu a bude moci tyto projekty kvalitně a odpovědně řídit," uvedla manažerka projektu „Vytvoření projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti České republiky" Petra Macháčková.

Zaměstnanci ministerstva, kteří měli projekt na starosti, zorganizovali dále přes desítku školení pro více než 170 účastníků. Školení byla zaměřena na oblast projektového řízení, strategického plánování, pokročilé dotační možnosti v rámci programů mimo strukturální fondy, tvorbu a transfer inovací, na oblast zadávání veřejných zakázek, řízení rizik a v neposlední řadě na komunikační strategie a tzv. měkké dovednosti (soft skills).

Jedním z viditelných výstupů projektu je pravidelně vydávaný Informační měsíčník projektové kanceláře, který informuje o realizovaných projektech i nových dotačních příležitostech.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.