Infocentrum

Ministerstvo spravedlnosti zorganizovalo od září loňského roku do června tohoto roku několik desítek školení, během nichž představilo úředníkům státní správy a samosprávy nejvýznamnější změny, jež přinesl nový občanský zákoník a další nově přijaté předpisy. Odpovědi na nejčastější dotazy úředníků ministerstvo shromáždilo v právě vydané elektronické publikaci, která je volně ke stažení na webových stránkách ministerstva k novému občanskému zákoníku. Školení probíhala v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Věříme, že publikace shrnuje odpovědi na nejdůležitější otázky, které padaly na školení, a bude tak užitečnou pomůckou pro úředníky, kteří ve své praxi aplikují nový občanský zákoník. Snažili jsme se odpovědi vypracovávat co nejsrozumitelnější formou i pro laickou veřejnost. Nicméně upozorňujeme, že odpovědi na otázky nepodávají závazný výklad příslušných právních předpisů," uvedla manažerka projektu vzdělávání úředníků Renáta Skotnicová.

Publikace je členěna do kapitol podle jednotlivých školených úřadů. U každého úřadu byly vybrány nejfrekventovanější dotazy, které zaměstnanci daného úřadu pokládali. Publikace dále obsahuje úvodní slovo ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, úvodní slovo hlavního zpracovatele nového občanského zákoníku Karla Eliáše, informace o vzniku nového občanského zákoníku, informace o projektu vzdělávání úředníků samotném a statistiky proškolených úředníků.

Publikaci ministerstvo vydává ve formátu „pdf" a ve formátu „epub", aby ji bylo možné číst na co nejširší škále zařízení od počítačů po tablety a čtečky.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.