Infocentrum

Až do poloviny příštího roku budou po celé republice probíhat bezplatné semináře pro zaměstnance státní správy i územních samospráv. Systém školení bude vycházet z průzkumu potřeb jednotlivých cílových skupin. Přední odborníci na soukromé právo se zaměří na hmotněprávní i procesněprávní předpisy, ale také na doprovodnou legislativu a daňové aspekty.

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost navazuje na dosavadní aktivity ministerstva v oblasti soukromého práva, především na fungování Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL).

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodické pomoci a podpory jednotných postupů v oblasti aplikace nového soukromého práva a doprovodné legislativy pro zaměstnance státní správy a samosprávy.  Dalším cílem projektu je zpracování a vydání elektronické publikace, která bude obsahovat zejména příspěvky ze seminářů, často kladené dotazy a odpovědi na ně a další prakticky využitelné informace.  Jednotlivé semináře navíc poskytují dobrou zpětnou vazbu k následnému vytipování problematických oblastí právní úpravy a případným doporučením k legislativním úpravám.

Projekt vzdělávání úředníků začal 1. června 2014 a potrvá do 30. června 2015. Je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. Č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.