Infocentrum

Od října probíhají po celé České republice komplexní školení zaměstnanců veřejné správy v oblasti rekodifikace nového soukromého práva.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ministerstvo spravedlnosti nyní zveřejňuje vzdělávací materiály k dílčím oblastem, které si můžete stáhnout zde. Tyto prezentace slouží jako podklad při školeních na obcích a krajích, katastrálních úřadech, úřadech práce či na České správě sociálního zabezpečení. V průběhu jara budou zveřejněny další vzdělávací materiály.

Projekt vzdělávání úředníků začal 1. června 2014 a potrvá do 30. června 2015. Je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. Č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.