Infocentrum

Ministerstvo spravedlnosti od září loňského roku vzdělává úředníky státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy. Projekt, který byl záměrně zahájen až po účinnosti nového občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů, tedy v době, kdy se již úředníci setkávali s praktickými problémy a nejasnostmi při aplikaci nové právní úpravy, měl původně skončit letos v červnu. Pro velký zájem ale potrvá až do listopadu.

 

„Úřady si školení oblíbily a poptávka po něm je opravdu vysoká. Naši lektoři nejenomže seznamují úředníky s obsahem nových soukromoprávních předpisů včetně problematických pasáží, ale probírají s nimi i konkrétní nejasnosti, na něž zaměstnanci úřadů při své každodenní praxi narážejí. I to je zřejmě jeden z důvodů úspěchu našeho projektu. Proto jsme rádi, že se nám jeho trvání podařilo prodloužit o pět měsíců,“ shrnuje manažerka projektu Vzdělávání úředníků Renáta Skotnicová.

  

V současné době jsou v rámci projektu, který je z podstatné části financován Evropskou unií z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, školeni zaměstnanci jednotlivých ministerstev. Na začátku dubna proběhl seminář na Ministerstvu obrany, kterého se zúčastnilo více než 250 zaměstnanců.  Během května budou proškoleni zaměstnanci ministerstev průmyslu a obchodu, zdravotnictví, kultury a financí. V červnu lektoři zamíří na ministerstva pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí a životního prostředí.

 

Celkem bude v souvislosti s rekodifikací soukromého práva proškoleno během trvání projektu přes 4 tisíce zaměstnanců státní správy a samosprávy. Dosud lektoři navštívili desítky úřadů státní správy a samosprávy po celé České republice, mezi ně patří katastrální úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, celní úřady, územní pracoviště Úřadu

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.