Věcná práva

Konkrétní změny

Nový občanský zákoník je ve své části týkající se věcných práv konzistentní s tradičními evropskými civilními kodexy. Vrací se ke správné systematice, odstraňuje problematická místa současné úpravy a doplňuje některé praktické a užitečné instituty.

Změny však nejsou nijak samoúčelné a tam, kde stávající úprava praktickým potřebám vyhovuje, dochází k jejímu převzetí či k pouhému upřesnění a vylepšení.

Nejdůležitější změny se týkají následujících okruhů:

 • Rozšíření katalogu věcných práv

 • Změna chápání pojmu věci v právním smyslu
 • Značně podrobnější úprava držby a vlastnictví
 • Změny v nabývání vlastnického práva
 • Zdůraznění role veřejných seznamů
 • Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného – silnější ochrana dobré víry nabyvatele
 • Začlenění bytového spoluvlastnictví do občanského zákoníku
 • Přídatné spoluvlastnictví
 • Stavba je nově součástí pozemku
 • Zavedení práva stavby do občanského práva
 • Podrobnější úprava věcných břemen
 • Novinky v zástavním a zadržovacím právu
 • Začlenění instituce správy cizího majetku do občanského zákoníku

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.