Smluvní právo

Péče o zdraví

NOZ zavádí v soukromoprávní rovině smluvní typ péče o zdraví, který dosavadní právní úprava neznala.

Od 1. dubna 2012 (s výjimkou ustanovení dle § 129) je účinný zákon o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Úprava v NOZ je k zákonu o zdravotních službách úpravou obecnou. Podle zákona o zdravotních službách je zdravotní péče jen jedním z druhů zdravotních služeb (§ 2 odst. 2 a) zákona o zdravotních službách).

Úprava v zákoně o zdravotních službách se nevztahuje na činnost léčitelů, masérů a dalších, na tyto osoby se bude vztahovat právě úprava smlouvy péče o zdraví v NOZ.

Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného (§ 2636 odst. 1 NOZ).

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.