Smluvní právo

Konkrétní změny ve zvláštní části

NOZ upravuje některé smluvní typy, na které současná právní úprava výslovně nepamatuje, například:

  • Výprosu (§ 2189 – 2192 NOZ)
  • Pacht (§ 2332 – 2357 NOZ)
  • Smlouvu o péči o zdraví (§ 2636 – 2651 NOZ)
  • Smlouvu o výměnku (§ 2707– 2715 NOZ).

NOZ sjednocuje úpravu závazků ze smluv příkazního typu (§ 2430 – 2520 NOZ).

Do NOZ se navrací úprava pojistné smlouvy (ustanovení o pojištění § 2758 – 2872 NOZ), která je v současné době upravena v zákoně o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů).

V NOZ narazíme také na úpravu licence. V současnosti ustanovení o licenci k předmětům chráněným autorským právem musíme hledat v autorském zákoně (§ 46 – 57 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) a ustanovení o licenci k předmětům průmyslového vlastnictví nalezneme v obchodním zákoníku (§ 508 – 515 zákona č. 513/1991 Sb.). NOZ obě tyto speciální úpravy spojuje.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.