Rodinné právo

Převzaté texty nevyjadřují názor ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k rodinnému právu

Ve sdělovacích prostředcích se objevily názory, že hmotněprávní a procesněprávní úprava postižení majetku patřícího do společného jmění manželů je ve vzájemném rozporu a že procesní úprava v občanském soudním řádu a...

Číst více

Ministryně spravedlnosti Helena Válková nechala na žádost ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové zpracovat výkladové stanovisko k rozhodování o umístění a pobytu dítěte v zařízeních pro okamžitou...

Číst více

(Michaela Marksová, Helena Válková, MF Dnes 1. 3. 2014)

MF DNES přetiskuje..

Číst více

(Kateřina Hovorková, MF Dnes, 13.1.2014)

Nový občanský zákoník přináší přes tři tisíce nových paragrafů, podle kterých se musíme řídit. Vybrali...

Číst více

(Deníky, 20.12.2013)

Civilní kodex přinese od ledna výrazné změny do rodinného práva. Mění se bydlení nebo třeba příbuzenství

Číst více

(Petra Benešová, zpravy.rozhlas.cz 17.12.2013)

Pokud muž do tří let věku dítěte neodhalí, že potomek ve...

Číst více

(Jan Klička, denik.cz, 22.11.2013)

Pomáhá ve vaší restauraci manželka, potomci či prarodiče? Budou mít větší práva.

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.