Rodinné právo

Jak zjistit, zda manželé mezi sebou smluvně upravili majetkový režim odlišně od režimu zákonného?

V současné době i podle NOZ vyžadují smlouvy, kterými se mění režim společného jmění manželů, formu notářského zápisu.

NOZ počítá se zavedením veřejného seznamu. Do veřejného seznamu se budou zapisovat smlouvy o modifikaci majetkového režimu, jen pokud to v nich bylo ujednáno; jinak na žádost obou manželů. Rovněž se do něho budou zapisovat i soudem zaslaná rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Zveřejněním ve veřejném rejstříku se smlouva stává účinnou vůči třetím osobám.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.