Rodinné právo

Osvojení

NOZ se vydal cestou posílení ochrany osvojovaného dítěte a zdůraznění jeho zájmů v celém procesu osvojení, posílením ochrany práv rodičů dítěte, ale i dalších blízkých příbuzných dítěte.

NOZ se navrací k úpravě institutu osvojení zletilé osoby, který byl u nás znám do roku 1949.

Osvojenec – člověk, který má být osvojen. Osvojitel – fyzická osoba, která člověka osvojuje.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.