Rodinné právo

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti aneb ochrana rodinného majetku

Důraz je kladen na soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, nikoli na právní tituly k jednotlivým věcem.

Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestanou být dnem nabytí účinnosti NOZ součástí společného jmění (§ 3038 NOZ).

Manžel prodal ledničku, aniž o tom informoval svou manželku. Protože se nejednalo o věc zanedbatelné hodnoty, potřeboval k tomu souhlas manželky. Manželka se proto může dovolat neplatnosti právního jednání manžela.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.