Rodinné právo

Bydlení manželů

NOZ výslovně zavádí ochranné ustanovení k bydlení rodiny (§ 747 a § 748 NOZ). NOZ rovněž upravuje bydlení po zániku manželství (§ 766 – 770 NOZ).

Manžel, manželka a jejich děti bydlí v bytě, se kterým má právo nakládat jen manžel (protože je jeho vlastníkem). Manžel pak nesmí bez písemného souhlasu manželky byt prodat nebo k bytu zřídit právo, jehož výkon by byl neslučitelný s bydlením rodiny. To je možné jen v případě, zajistí-li manžel rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.

Manželé mají společné nájemní právo k bytu, v němž bydlí spolu se svými dětmi. Manžel se rozhodne bez písemného souhlasu manželky nájem ukončit. Manželka se proto může dovolat neplatnosti tohoto právního jednání manžela.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.