Náhrada újmy

Koncepční změny

Současný občanský zákoník (OZ) řeší otázky náhrady újmy a bezdůvodného obohacení zcela nedostatečně, a to jak po stránce rozsahové, tak i po stránce kvality některých ustanovení.

V určitých ohledech je příliš stručný a nutí soudy vytvářet vlastní (často nepředvídatelná) pravidla; v jiných ustanoveních je naopak příliš podrobný a neposkytuje dostatečný prostor pro adekvátní rozhodnutí.

Nový občanský zákoník (NOZ) se s tyto nedostatky snaží napravit. Současnou právní úpravu tak významně rozšiřuje (namísto současných 50 přináší více než 100 paragrafů) a modifikuje. V končeném důsledku pak přináší mnohem propracovanější úpravu, která lépe vyhovuje potřebám každodenního života.

Z konkrétních změn je možné vyzdvihnout zejména:

  • Posílení právního postavení poškozeného.
  • Umožnění smluvní limitace náhrady škody před jejím vznikem.
  • Zrušení paušálních limitů pro výpočet náhrad za ublížení na zdraví a usmrcení.
  • Rozšíření případů náhrady nemajetková újmy.
  • Rozpracování zvláštních případů vzniku škody.
  • Zpřesnění terminologie a systematizace právní úpravy.
  • Zmírnění důsledků bezdůvodného obohacení v dobré víře.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.