Infocentrum

(Martin Foukal, MF Dnes, 11.10.2013) Bude mít nový občanský zákoník vliv na mou závěť? A dostanu nějaké nové možnosti, jak odkázat majetek? Na tyto dotazy s blížící se účinností nového občanského zákoníku notáři odpovídají stále častěji.

Bohužel ne vždy může být odpověď jednoznačná, stručná a úplná. Změn je mnoho, zasahují prakticky do všech oblastí činnosti notářů a často jsou zcela zásadní. Lidem se velmi rozšiřují možnosti pořízení pro případ smrti. Dlouho veřejnost volala například po možnosti uzavřít dědickou smlouvu nebo zříci se dědického práva a komplexně tak řešit stav, kdy někteří z potomků jsou obdarováni za života a některým má připadnout majetek až po smrti. Posílí se vůle zůstavitele. Nařídí-li určitý způsob rozdělení pozůstalosti nebo určitou velikost podílů, pak toto nařízení nebude možné dohodou dědiců změnit. Půjde odkázat konkrétní věc. Nový zákoník poskytuje větší smluvní volnost s menším důrazem na formu a s větším důrazem na spravedlnost a ustálené zvyklosti života. Nová úprava dědického práva se změnila a nabobtnala oproti té stávající. Nabízí více dispozičních možností pro ty, kteří chtějí svobodně pořídit se svým majetkem pro případ smrti. Mezi notáři je velký zájem o účast na probíhajících diskusních fórech a seminářích s dědickou tematikou. Není divu, problematika dědictví je složitá. Jsem však přesvědčen, že toto vynaložené úsilí notářů poslouží těm, kteří se na ně obrátí, aby jim pomohli řešit otázky stran dědictví a provedli je labyrintem nových paragrafů.

Autor je prezidentem Notářské komory ČR

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.