Infocentrum

(ct24.cz, 12.10.2013) Nový občanský zákoník, který vstupuje v platnost 1. ledna 2014, přináší řadu změn týkajících se dědictví. Nově bude možné klást dědicům podmínky nebo část majetku odkázat třeba sousedovi. ČT24 se normě podrobně věnuje – informace o dalších změnách naleznete ve speciální rubrice Občanský zákoník

Dnes je sice možné v závěti uvést svá přání, dědice ale nic nenutí k tomu je splnit. S novým rokem by mělo přibýt možností, jak ovlivnit osud svého majetku i po smrti. Půjde o tzv. dědictví s podmínku: například podnikatel přenechá podíl ve firmě své zaměstnankyni za podmínky, že vystuduje vysokou školu. Není možné po dědicích ale chtít, aby spáchali trestný čin nebo prováděli nesmyslné věci. "Umožňuje zůstaviteli, aby stanovil určité podmínky. Taková podmínka ale nesmí být zjevně nesmyslná, šikanózní nebo v rozporu s dobrými mravy," vysvětlil spoluautor nového občanského zákoníku František Korbel.

 

Další novinkou je odkaz, což znamená možnost vydělit z dědictví konkrétní věc – třeba sbírku porcelánu nebo obraz, a odkázat ji například sousedovi. Když jde o odkaz, nemusí se jeho příjemce účastnit dědického řízení a ani ho nemusí trápit dluhy zemřelého. "Nejde však těmito jednotlivými odkazy odkázat celý majetek a zanechat dědictví jenom s dluhy," upozorňuje Korbel.

 

Nově bude možné také uzavřít dědickou smlouvu. To bude výhodné pro dědice. Takovou smlouvu nejde totiž změnit jednostranně jako závět. Když se například rodič s dětmi v dědické smlouvě na něčem dohodne, musí s případnými změnami zase souhlasit obě strany.

 

V případě živelní katastrofy či autonehody bude moci člověk uzavřít závět ústně. Takzvaná privilegovaná závěť má jen omezenou časovou platnost a uzavřít ji půjde buď před třemi svědky, starostou obce, nebo ve válce před vojenským velitelem. Od nového roku bude mít také na dědictví nárok širší okruh lidí – prababičky a pradědečkové, sestřenice a bratranci.

 

Nový občanský zákoník je obsáhlý kodex, který společně se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém přinese zásadní změny do českého soukromého práva. Od ledna nahradí současný občanský zákoník, který byl přijat v roce 1964 a vychází z tehdejších názorů na soukromé právo. Proto byl od té doby mnohokrát novelizován, což přispělo k roztříštěnosti úpravy občanskoprávních vztahů do řady různých předpisů. Jedním z cílů autorů nového zákoníku bylo vytvořit komplexní normu.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.