Infocentrum

Média

(JUDr. František Divíšek, Mgr. Michala Králová, www.epravo.cz, 2. 10. 2015)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako OZ) upravuje v ustanovení § 2302 až 2315 nájem prostoru sloužícího podnikání. Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání, který byl sjednán na dobu určitou, je pak upraveno nejenom v části týkající nájmu prostoru sloužícího podnikání, ale pomocí odkazu na skončení nájmu bytu na dobu určitou též ustanoveními upravujícími tuto problematiku. Konkrétně tak ustanovení § 2311 OZ stanoví následující:

(Mgr. Jan Pořízek, www.epravo.cz, 6.10. 2015)

Právní úprava odpovědnosti za škodu na zdraví podle starého občanského zákoníku se na samém sklonku své účinnosti i po ní dočkala několika významných rozhodnutí, týkajících se mj. nároků oprávněných na náhradu nákladů spojených s léčením. Vzhledem k tomu, že nároky řídící se starým občanským zákoníkem budou předmětem soudních řízení ještě několik let, si tato rozhodnutí jistě zaslouží pozornost. Nadto mohou posloužit i při výkladu nového občanského zákoníku, který je sice (nejen) v této věci podrobnější, ale nemůže výslovně upravit vše.

(Jana Knížková, podnikatel.cz, 14. 10. 2015)

Nový občanský zákoník přinesl do celé řady oblastí nejasnosti. Novela, která má problémy s ním spojené odstranit, teď dostala zelenou.

(JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., www.pravniprostor.cz, 29. 6. 2015)

Název mého příspěvku se nabízel. Dočetl jsem se a doslechl, že mi přezdívají „katastrofik" a mají mne za průkopníka nové metody právní interpretace - výkladu „hysterického". Řekl jsem si tedy: čím jiným své publikum potěším, než naplním-li jeho legitimní očekávání a pozvu je k další várce katastrof a výkladové hysterie.

(Petr Uklein, www.epravo.cz, 14.7. 2015)

Obchodní podmínky jsou řazeny mezi nepřímé jednání ve smlouvě stejně jako výkladová pravidla, ceníky a další ujednání doplňující smlouvu hlavní. Jejich použití má mnohé výhody, avšak současně skýtá nečekaná úskalí. Jak tedy co nejvýhodněji přistupovat k uzavírání smluv s obchodními podmínkami?

(JUDr. Petr Tégl, Ph.D., www.obczan.cz, 24. 4. 2015)

Na první interpretační besedě dne 10. února 2015 jsem referoval o tématu „Je možné zastavit soubor pohledávek?“

(Mgr. Aleš Hradil, Mgr. David Urbanec, www.epravo.cz, 21.5. 2015)

V judikatuře je ustálen závěr, že hmotněprávní jednání...

Některé aspekty předkupního práva podle NOZ

(Mgr. Ondřej Havlíček, LL. M., www.epravo.cz, 27.5. 2015)

(Jaroslav Kramer, byznys.ihned.cz, 11.4.2015)

"Když nestihnete přizpůsobit stanovy novému soukromému právu, soud vám zruší firmu,"...

(Dagmar Kučerová,podnikatel.cz, 8.4.2015)

Novela občanského zákoníku je rozsahem malá, ale přináší důležité změny. Ovlivní...

(Mgr. Eva Kratochvílová, Práce a mzda, Wolters Kluwer 1.4.2015)

O otázkách souběhu bylo pojednáno již nesčetněkrát, nicméně odborná veřejnost...

(JUDr. Klára Naušová, DHK – Daňová a hospodářská kartotéka, Wolters Kluwer, 18.3.2015)

(Petr Čech, Jakub Sosna, Právní rádce, 13.3. 2015)

Po téměř roční zkušenosti s...

(Jan Januš, iHNed.cz, 14.3. 2015)

Nová pravidla pro zapisování do obchodního rejstříku odstartují v květnu. Každý podnikatel si bude moci...

(Ing. Mgr. Tereza Krupová, Účetnictví v praxi, Wolters Kluwer, 2.3.2015)

V minulém článku (Účetnictví v praxi č. 1/2015 str. 26)...

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.