Infocentrum

Informační brožury ke stažení

Zde si můžete stáhnout informační brožury pro jednotlivé oblasti nové civilní legislativy, které vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

pdf Obecná část občanského zákoníku (1 MB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Dědické právo (584.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Rodinné právo (945.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Smluvní právo (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Vlastnictví a další věcná práva (791 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení (896.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Zákon o mezinárodním právu soukromém (399.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Zákon o obchodních korporacích (600 kB, Adobe Acrobat dokument)

Další publikace ke stažení

pdf Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy (941 kB, Adobe Acrobat dokument)

pdf Nástin řešení výkladových problémů právní úpravy nadačních fondů (421.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.